League of Legends: แอช: มารดาแห่งสงคราม Special Edition (Thai)

League of Legends: แอช: มารดาแห่งสงคราม Special Edition (Thai)
Issue #1 (of 4)

Summary

นับพันปีมาแล้วที่สงครามแห่งสามพี่น้องเกือบจะฉีกดินแดนป่าเถื่อนอันหนาวเหน็บแห่งเฟรลยอร์ดออกเป็นชิ้นๆ

จวบจนบัดนี้ ชนเผ่าอันเป็นทายาทของเหล่าสามสาวพี่น้อง -- กรงเล็บเหมันต์ อวาโรซาน และฟรอสท์การ์ด – ก็ยังคงจมอยู่ในวังวนแห่งการต่อสู้เพื่อพลังอำนาจและความอยู่รอด

แอช บุตรีของมารดาสงครามแห่งชาวอวาโรซานได้ถูกเคี่ยวกรำเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนของพวกเธอในสักวันหนึ่ง

ในดินแดนเฟรลยอร์ด อาหารนั้นเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ทว่าความอบอุ่นกลับยิ่งขาดแคลนกว่า

ตอนที่ 1 จาก 4

About Book

Page Count
52 Pages
Print Release Date
December 21 2018
Digital Release Date
December 21 2018
Age Rating
12+ Only
Sold by
Marvel

Credits


Preview